L’asinoteràpia és un tipus de teràpia assistida amb animals que compta amb el ruc com a agent terapèutic per tal d’obtenir beneficis a nivell cognitiu, emocional, social i físic. A l’Unicorn realitzem sessions terapèutiques assistides amb animals acompanyats principalment dels rucs de la nostra manada així com també dels ponis i altres animals de granja (ovelles, porquets, conills, cabres, gallines…) quan s’escau.

Com en l’equinoteràpia ens acompanya el cavall, en l’asinoteràpia és el ruc o ase que gràcies a les seves qualitats fa de mediador o coterapeuta. Aquest tipus de treball terapèutic té simil·lituds amb l’equinoteràpia i punts en comú amb altres tipus d’intervencions i teràpies assistides amb animals.

La teràpia assistida amb rucs realitzada de manera individual o en petits grups pot millorar la qualitat de vida de les persones i reduir els símptomes de diversos trastorns i patologies.

Treballem aspectes com:

  • l’autoestima
  • les habilitats socials
  • el llenguatge verbal i la comunicació no verbal
  • l’autonomia
  • la concentració
  • la motricitat fina i gruixuda
  • la mobilitat
  • l’equilibri
  • continguts escolars
  • Altres

Tota intervenció és dissenyada per un equip format per equinoterapeutes amb especialitzacions diverses i consta d’un programa individualitzat amb objectius, activitats de treball i d’avaluació ben establerts en coordinació amb familiars, educadors i/o altres professionals.

Oferim programes individualitzats per a nens, joves, adults i persones grans
Es realitzen sessions individuals i en petit grup.

Els nostres usuaris són persones amb:

TGD, trastorn d’aspectre autista, retard global del desenvolupament, retard en el llenguatge, dèficit visual, dèficit auditiu, hiperactivitat, dèficit d’atenció, dificultats d’aprenentatge, trastorns de conducta, stress, depressió i altres.

Les activitats varien en funció de l’usuari alternant la monta i els exercicis peu a terra (nens) o únicament peu a terra (adults).

Les intervencions assistides amb rucs funcionen com a accelerador de les adquisicions, complementant l’eficàcia i els resultats d’altres treballs/teràpies que s’estiguin realitzant.

El vincle emocional que s’estableix entre la persona i el ruc, és clau en aquest procés educatiu i terapèutic.