Portem a terme diversos projectes dissenyats per a usuaris de totes les edats: nens, joves, adults i persones grans

Es tracta de programes que ens permeten beneficiar a tot un grup de l’asinoteràpia i les teràpies assistides amb animals. Són adaptables a cada col·lectiu i a les necessitats individuals dels participants. Consten d’un nombre determinat de sessions, uns objectius concrets i unes activitats de treball i d’avaluació.

 

Exemples de projectes:

EDU-Ruc

Projecte educatiu i terapèutic adreçat a infants i joves amb necessitats educatives especials. S’adapta a les necessitats de cada grup per a treballar en petits grups els objectius individuals i grupals establerts. S’orienta a treballar la comunicació i el llenguatge, l’autonomia, l’empatia, la motricitat, les habilitat socials i altres. Es realitza a la nostra granja o ens desplacem al centre d’educació especial per tal de realitzar les sessions.

2017-2018. La campanya LOVE Asinoteràpia ha permès el cofinançament de sessions d’Asinoteràpia per a grups de joves amb diversitat funcional.

 

RUCsAVI:

Programa terapèutic adreçat a persones grans. Aquest programa d’asinoteràpia s’orienta a exercitar les capacitats cognitives, socials i físiques de les persones en l’etapa de la vellesa a través del contacte amb el ruc i exercicis peu a terra adaptats a les seves necessitats. Ens desplacem per tal de realitzar l’activitat a la residència.

 

Projecte socio-educatiu assistit amb rucs a CP

Projecte dissenyat per al mòdul de mares i fills del Centre Penitenciari de Wad-Ras amb l’objectiu de millorar el benestar de les dones recluses, reforçar el vincle materno-filial i potenciar l’estimulació dels infants. Ens desplacem amb els rucs al Centre Penitenciari.

Any 2017. Projecte pilot finançat per l’Assocació Unicorn.

Any 2018. Projecte premiat i subvencionat pel CEESC, Col·legi d’Educadors i Educadores Socials de Catalunya.

 

RucSalut:

Projecte adreçat a persones afectades per una malaltia llarga o crònica, i que ofereix un espai per a millorar el benestar i la qualitat de vida gràcies al contacte amb els animals i amb la natura.