Saltear al contenido principal
info@lunicorn.cat 691803853

En les intervencions assistides amb rucs es compta amb el ruc com a agent terapèutic per tal d’obtenir beneficis a nivell cognitiu, emocional, social i físic.

El treball terapèutic assistit amb rucs té els seus precedents a The Donkey Sanctuary (Regne Unit) una entitat fundada per Elisabeth Svedsen l’any 1969 que es dedicava al rescat i rehabilitació de rucs i a la teràpia amb rucs (asinoteràpia) per a nens amb necessitats especials, a través del ruc com a mediador i coterapeuta. Des d’aleshores en alguns països com EEUU, Alemanya, França o Regne Unit es realitzen sessions d’intervenció assistida amb rucs per a col•lectius amb risc d’exclusió social. A Catalunya, l’equip de l’Unicorn som pioners en aquest tipus d’intervenció assistida amb animals.

El ruc o ase gràcies a les seves qualitats fa de mediador o coterapeuta. Aquest tipus de treball educatiu i terapèutic té simil·lituds amb l’equinoteràpia i punts en comú amb altres tipus d‘intervencions assistides amb animals.

La intervenció terapèutica assistida amb rucs realitzada de manera individual o en petits grups pot millorar la qualitat de vida de les persones i reduir els símptomes de diversos trastorns i patologies.

Treballem aspectes com:

  • l’autoestima
  • les habilitats socials
  • el llenguatge verbal i la comunicació no verbal
  • l’autonomia
  • la concentració
  • la motricitat fina i gruixuda
  • la mobilitat
  • l’equilibri
  • continguts escolars
  • Altres

Oferim programes individualitzats per a nens, joves, adults i persones grans
Es realitzen sessions individuals i en petit grup.

Les intervencions assistides amb rucs funcionen com a accelerador de les adquisicions, complementant l’eficàcia i els resultats d’altres treballs/teràpies que s’estiguin realitzant.

Treballem per a assolir objectius concrets de manera viviencial gràcies a la interacció i relació amb l’animal. El vincle emocional que s’estableix entre la persona i el ruc, és clau en aquest procés educatiu i terapèutic.

Els nostres usuaris són infants amb necessitats educatives especials i adults amb diversitat funcional:

TGD, trastorn d’aspectre autista (TEA), retard global del desenvolupament, retard en el llenguatge, dèficit visual, dèficit auditiu, dèficit d’atenció i hiperactivitat TDAH, dificultats d’aprenentatge, trastorns de conducta, stress i altres.

Tota intervenció és dissenyada per un equip interdisciplinar format per equinoterapeutes amb especialitzacions diverses i consta d’un programa individualitzat amb objectius, activitats de treball i d’avaluació ben establerts en coordinació amb familiars, educadors i/o altres professionals.

Les activitats varien en funció de l’usuari alternant la monta i els exercicis peu a terra (nens) o únicament peu a terra (adults).